Namoota Ambootti ajjeefaman keessaa tokko mucaa waggaa 13'ti


#1

Daandii konkolaattota sukkaara fe’anii darbaa jiru jedhaman dhorkuuf jiraattota magaalaa Ambootiin cufame bansiisuuf tarkaanfii humni waraanaa fudhateen, yoo xiqqaate namoonni 10 ajjeeffamuu isaanii jiraattonni magaalatti bilbilaan nutti himu gabaasnee turre.

image

Ganama kana kan haasofsiifne itti gaafatamaan waajjira komunikeeshinii magaalaa Amboo obbo Gaaddisaa Dassaaleny, lakkoofsii namoota du’anii 8 ta’uu nutti himani.

Bakka bu’aan daayireektara meedikaalaa Hospitaala Amboo Dr. Tokkummaa Kiflees, namootni 8 ajjeefamuu himuun, namoonni 6 bakkeetti ajjeefamanii gara hospitaalichaa akka geeffaman, 2 ammoo osoo yaaliin taasifamaafi jiruu lubbuun isaanii akka darbe BBC’tti himanii jiru.

“Reeffa ijoollee hundaa arguu baadhus, kanan argee fi waahillaan koo irraas mirkaneeffadhe, hundi isaanii rasaasaan rukutamanii ajjeefamuu isaaniiti,” jedhu Doktar Tokkummaan.

“Mataa keessa kan rukutaman jiru, garaa isaarra rukutamee dhiignii hedduun waan dhangala’eef kutaa oppireeshinii keessatti kan du’es jira,” jedhu.

Heedduun isaanii umuriin isaanii digdamman keessa dargaggoota jiranidha. Ega hospitaala gahanii booda warra du’an keessaa tokko shamarree yoo taatu, umuriin ishees 16 hanga 17 ta’a, jechuun ibsu.

More: Namoota Ambootti ajjeefaman keessaa tokko mucaa waggaa 13’ti