‘‘Eenyutu Waddeessa eenyutu Jaldeessa?’’ Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa

haacaalu
music
arts
jirra

#1

‘‘Eenyutu Waddeessa eenyutu Jaldeessa?’’ Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa

image

Sirbi qeenxee mata duree ‘Jirra’ jedhuun weellisaa Haacaaluu Hundeessaan tibbana gadi dhiise gamanumaan jaalatamumma guddaa horateera.
Haacaaluun walleewwan Afaan Oromoo ciigoon masakaman, qor-qalbii fi yaada ummataa calaqqisiisan aartiin miidhagsee gurra uummataan gahuun beekkamtii guddaa horate.
Weellisaa Daawitee Makonnin fakkeenya isaa kan godhate Hacaaluun muuziqaan hiree ganamaa isaa akka ta’e amana. ‘‘Ijoollummaakooti kaasee afaan gabii nan qabu, inuman sirba,’’ jedha.
Bakka dhaloota isaa magaalaa Ambootti jabbileefi loon tiksee guddachuun isaa kennaa isaa akka cimsatu isa gargaareera. Naannoo manneen barnootaafi gumiiwwan keessatti sirbuu itti fufe.
Abbaan isaa obbo Hundeessaa Boonsaa kana hin jaalanne. Addee Guddattuu Horaan garuu gammadoo turan. ‘‘Abbaan koo doktarummaa fi pirofeesarummaa kana jaalata. Sirbituun mana hin godhattu alalee taati,’’ jechuu isaanii har’as yaadata.

More: BBC-AO: ‘‘Eenyutu Waddeessa eenyutu Jaldeessa?’’ Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa